UNIVER.CITY wil een duurzaam & universiteitsbreed Community Service Learning opleidingsaanbod tot ontwikkeling brengen aan de VUB en lanceerde daarvoor een projectoproep in maart ’18. Er werden negen veelbelovende projecten geselecteerd voor het academiejaar ’18-’19!

Community Service Learning (CSL) is ervaringsgericht onderwijs dat de brug slaat tussen academisch leren en maatschappelijk engagement.  Kwaliteitsvolle academische vorming als stimulans voor maatschappelijke betrokkenheid, verantwoordelijkheidszin en persoonlijke groei. Onderwijs dus, dat naadloos aansluit bij de mens-, maatschappij- en onderwijsvisie van de VUB.

UNIVER.CITY wil het voor alle VUB-studenten mogelijk maken om doorheen hun opleiding in aanraking te komen met Service Learning.

 • Wil jij als docent nagaan op welke manier maatschappelijk engagement kan bijdragen aan academische vorming of op welke manier maatschappelijke partnerschappen duurzaam kunnen worden geïntegreerd in je opleidingsonderdeel?
 • Wil je de maatschappelijke kennis en betrokkenheid van je studenten verhogen, je studenten naast theoretische vorming ook brede maatschappelijke vaardigheden en verantwoordelijkheidszin bijbrengen?
 • Heb je interesse om aan de slag te gaan met Service Learning en wil je hiervoor de nodige ondersteuning krijgen?

Hou deze website dan zeker in het oog! Vanaf april ’19 zal je een projectvoorstel voor het academiejaar ’19 – ’20 kunnen indienen, en tot dan kom je hier allerlei nieuws te weten.

UNIVER.CITY wil bestaande Service Learning initiatieven zichtbaar maken en actoren betrokken bij Community Service Learning aan de VUB samenbrengen in een leergemeenschap.

 • Ben jij al bezig met Service Learning en wil je jouw ervaringen, instrumentarium en/of netwerken delen?
 • Wens je meer uitstraling voor je projectrealisaties?
 • Draag je graag bij aan de verdere visie- en beleidsontwikkeling met betrekking tot Service Learning aan de VUB

Laat het ons hier weten!

UNIVER.CITY is deel van weKONEKT.brussels.

De voorbije UNIVER.CITY-projectoproep ’18-’19 nodigde VUB-opleidingsverantwoordelijken en -docenten uit om een voorstel in te dienen voor de (verdere) uitbouw van een Service Learning opleidingsonderdeel. Weerhouden projecten krijgen hiervoor de nodige pedagogische en logistieke ondersteuning. Vanaf maart 2019 zal hier opnieuw een projectoproep verschijnen, voor academiejaar ’19-’20, hou dus zeker de website in het oog!

 • Deadline indiening projectvoorstellen zal eind april 2019 zijn.
 • Voorstellen kunnen betrekking hebben op
  – de ontwikkeling van een nieuw Community Service Learning-opleidingsonderdeel
  – de omvorming van een bestaand vak en/of module richting meer Service Learning
 • Voorstellen kunnen ingediend worden door
  – individuele docenten
  – opleidingsverantwoordelijken
 • Komen in aanmerking
  – opleidingsspecifieke
  – interdisciplinaire
  – universiteitsbrede vakken en modules
 • Bij voorkeur moeten projectvoorstellen
  – bijdragen aan 
  de realisatie van de ambities van weKONEKT.brussels
  – 
  en/of een interdisciplinaire component hebben
   en/of bijdragen tot het realiseren van één of meerdere van de onderwijspijlers van de VUB 
 • Weerhouden projecten kunnen rekenen op
  pedagogische ondersteuning: bvb. hulp bij het schrijven van opleidingsonderdeelfiches, verkennen van mogelijke partnerschappen, concrete uitwerking didactische werkvormen, instrumenten, etc.
  logistieke hulp: bvb. administratieve en organisatorische aspecten die verband houden met de maatschappelijke samenwerkingen en praktijkopdrachten, het opmaken van samenwerkingsakkoorden en verzekeringen, bijdrage aan het zichtbaar maken van projectrealisaties, de organisatie  van netwerkevents, etc.
  financiële incentive: 3500 EUR voor de ontwikkeling van een nieuw vak, 1500 EUR voor de herwerking van een bestaand vak. Dit budget dient te worden gebruikt in functie van de ontwikkeling en uitvoering van het Service Learning leertraject (uitnodigen van een gastspreker, inschakelen van een jobstudent, werkingskosten, etc.)
 • Bekendmaking weerhouden projecten: eind mei 2019.

De UNIVER.CITY-projectoproep zal uitnodigen in te stappen in een leergemeenschap en vragen, ervaring, tools, netwerken en expertise uit te wisselen.

Binnen de leergemeenschap wordt vanuit breed perspectief stilgestaan bij de mogelijkheden en eigenschappen van Community Service Learning.

 • Wat is de plaats van Service Learning in het VUB-curriculum?
 • Welke partnerschappen kunnen hiertoe worden aangesproken?
 • Welke leerdoelen kunnen erbij worden ontwikkeld?
 • Welke onderwijs- en evaluatievormen zijn toepasselijk? Etc.

Ervaringen en vragen van de betrokkenen worden afgetoetst aan onderzoeksgegevens en voorbeelden van goede praktijk. Centraal staat de vraag naar de impact van het geleverde en / of ontwikkelde onderwijs op de betrokken studenten en gemeenschap.

Doel is om aan de hand van het leertraject kennis, netwerken, informatie, instrumentaria en methodieken met betrekking tot Community Service Learning uit te wisselen.

het traject sluit af met een netwerk- en uitstralingsevent waar de betrokkenen worden samengebracht, ervaringen, realisaties en aspiraties zichtbaar worden gemaakt. Conclusies en ervaringen die doorheen de trajecten tot stand komen, worden samengebracht in een online toolkit voor docenten.

Het project wil uitmonden in een steunpunt dat ook na de looptijd van het project ondersteuning en professionalisering voorziet met betrekking tot Community Service Learning aan onze instelling.