UNIVER.CITY wil een kwaliteitsvol, toekomstbestendig en maatschappijgebaseerd opleidingsaanbod uitbouwen aan de VUB. Docenten en opleidingsverantwoordelijken met interesse in Community Engaged Research and Learning (CERL) kunnen ondersteund worden door in te stappen in een universiteitsbrede leergemeenschap.

De Univer.City-leergemeenschap

We komen enkele keren per academiejaar samen om het te hebben over de plaats van Community Engaged Research and Learning (CERL) in het VUB-curriculum, welke partnerschappen kunnen worden aangesproken, welke leerdoelen erbij ontwikkeld kunnen worden, welke werk- en evaluatievormen toepasselijk zijn, hoe je een duurzame link met onderzoeks- en beleidsagenda’s legt, hoe je diverse achtergronden en leernoden in rekening brengt, enz. Ervaringen en vragen worden afgetoetst aan onderzoeksgegevens, beleidskaders en goede praktijkvoorbeelden. Centraal staat de vraag naar de impact van maatschappijgebaseerd onderwijs op de studenten en gemeenschap. Tijdens onze bijeenkomsten zetten we synergieën op en wisselen we kennis, netwerken, informatie, instrumenten en methodieken uit. Alles wordt na afloop gebundeld in een gebruiksklare toolkit.

 

Ondersteuning op maat

Het Univer.City-kernteam biedt ook ondersteuning op maat van jouw project. Je kan bij ons terecht voor:

  • Administratief-logistieke ondersteuning (het opmaken van samenwerkingsakkoorden, verzekeringen)
  • Inspirerende praktijkvoorbeelden
  • Mappen en faciliteren van partnerschappen
  • Ondersteuning bij de communicatie van (project)realisaties
  • Hulp bij het coachen van studenten
  • Hulp bij het organiseren van inspiratie- en of netwerkmomenten
  • Pedagogische ondersteuning (fijnstellen ECTS-fiches, uitwerken van didactische werkvormen en tools, voorbereiden online leeromgeving)
  • Vorming en ondersteuning op opleidings-/vakgroepniveau
  • Verkennen financieringsmogelijkheden
  • Hulp bij de monitoring en kwaliteitsbewaking van maatschappijgebaseerd onderwijs

 

Oproep!

Ben jij al bezig met maatschappijgebaseerd onderwijs en/of onderzoek? Wens je meer uitstraling voor je projectrealisaties? Laat het ons weten op info.cerl@vub.be!