Community Service Learning (CSL) is ervaringsgericht onderwijs dat de brug slaat tussen academisch leren en maatschappelijk engagement.  Kwaliteitsvolle academische vorming als stimulans voor maatschappelijke betrokkenheid, verantwoordelijkheidszin en persoonlijke groei. Onderwijs dus, dat naadloos aansluit bij de mens-, maatschappij- en onderwijsvisie van de VUB.

UNIVER.CITY wil het voor alle VUB-studenten mogelijk maken om doorheen hun opleiding in aanraking te komen met Service Learning. De projectoproep ’19-’20 nodigt VUB-opleidingsverantwoordelijken en -docenten dan ook uit om een voorstel in te dienen voor de (verdere) uitbouw van een Service Learning opleidingsonderdeel. Weerhouden projecten krijgen hiervoor de nodige pedagogische en logistieke ondersteuning.

 • Wil jij als docent nagaan op welke manier maatschappelijk engagement kan bijdragen aan academische vorming of op welke manier maatschappelijke partnerschappen duurzaam kunnen worden geïntegreerd in je opleidingsonderdeel?
 • Wil je de maatschappelijke kennis en betrokkenheid van je studenten verhogen, je studenten naast theoretische vorming ook brede maatschappelijke vaardigheden en verantwoordelijkheidszin bijbrengen?
 • Heb je interesse om aan de slag te gaan met Service Learning en wil je hiervoor de nodige ondersteuning krijgen?


Download dan de PROJECTOPROEP UNIVERCITY 2019 (pdf) – met alle info en richtlijnen.

Om direct een projectvoorstel in te vullen: download PROJECTVOORSTEL CSL 2019 (Word) – uiterlijk op 30 april 2019 (16u) te verzenden naar linde.moriau@vub.be

 

 • Deadline indiening projectvoorstellen: 30 april 2019.
 • Voorstellen kunnen betrekking hebben op
  – de ontwikkeling van een nieuw Community Service Learning-opleidingsonderdeel
  – de omvorming van een bestaand vak en/of module richting meer Service Learning
 • Voorstellen kunnen ingediend worden door
  – individuele docenten
  – opleidingsverantwoordelijken
 • Komen in aanmerking
  – opleidingsspecifieke
  – interdisciplinaire
  – universiteitsbrede vakken en modules
 • Bij voorkeur moeten projectvoorstellen
  – bijdragen aan 
  de realisatie van de ambities van weKONEKT.brussels
  – 
  en/of een interdisciplinaire component hebben
   en/of bijdragen tot het realiseren van één of meerdere van de onderwijspijlers van de VUB 
 • Weerhouden projecten kunnen rekenen op
  pedagogische ondersteuning: bvb. hulp bij het schrijven van opleidingsonderdeelfiches, verkennen van mogelijke partnerschappen, concrete uitwerking didactische werkvormen, instrumenten, etc.
  logistieke hulp: bvb. administratieve en organisatorische aspecten die verband houden met de maatschappelijke samenwerkingen en praktijkopdrachten, het opmaken van samenwerkingsakkoorden en verzekeringen, bijdrage aan het zichtbaar maken van projectrealisaties, de organisatie  van netwerkevents, etc.
  financiële incentive: 3500 EUR voor de ontwikkeling van een nieuw vak, 1500 EUR voor de herwerking van een bestaand vak. Dit budget dient te worden gebruikt in functie van de ontwikkeling en uitvoering van het Service Learning leertraject (uitnodigen van een gastspreker, inschakelen van een jobstudent, werkingskosten, etc.)
 • Bekendmaking weerhouden projecten: 30 mei 2019.

De oproep nodigt uit in te stappen in de UNIVER.CITY-leergemeenschap en vragen, ervaring, tools, netwerken en expertise uit te wisselen. Binnen die leergemeenschap wordt vanuit breed perspectief stilgestaan bij de mogelijkheden en eigenschappen van Community Service Learning.

 • Wat is de plaats van Service Learning in het VUB-curriculum?
 • Welke partnerschappen kunnen hiertoe worden aangesproken?
 • Welke leerdoelen kunnen erbij worden ontwikkeld?
 • Welke onderwijs- en evaluatievormen zijn toepasselijk? Etc.

Ervaringen en vragen van de betrokkenen worden afgetoetst aan onderzoeksgegevens en voorbeelden van goede praktijk. Centraal staat de vraag naar de impact van het geleverde en / of ontwikkelde onderwijs op de betrokken studenten en gemeenschap.

Doel is om aan de hand van het leertraject kennis, netwerken, informatie, instrumentaria en methodieken met betrekking tot Community Service Learning uit te wisselen.

het traject sluit af met een netwerk- en uitstralingsevent waar de betrokkenen worden samengebracht, ervaringen, realisaties en aspiraties zichtbaar worden gemaakt. Conclusies en ervaringen die doorheen de trajecten tot stand komen, worden samengebracht in een online toolkit voor docenten.

Het project wil uitmonden in een steunpunt dat ook na de looptijd van het project ondersteuning en professionalisering voorziet met betrekking tot Community Service Learning aan onze instelling.µ

UNIVER.CITY is deel van weKONEKT.brussels

UNIVER.CITY wil bestaande Service Learning initiatieven zichtbaar maken en actoren betrokken bij Community Service Learning aan de VUB samenbrengen in de leergemeenschap.

 • Ben jij al bezig met Service Learning en wil je jouw ervaringen, instrumentarium en/of netwerken delen?
 • Wens je meer uitstraling voor je projectrealisaties?
 • Draag je graag bij aan de verdere visie- en beleidsontwikkeling met betrekking tot Service Learning aan de VUB?

Laat het ons weten via dit korte MELDINGSFORMULIER CSL 2019 (Word).

Of via een simpel berichtje!