Interessante links

ENtRANCE: maatschappelijk gebaseerd onderzoek vindt ingang in curricula

Van 2018 tot 2020 coördineert VUB-WTNSCHP het Erasmus+ project ENtRANCE: ENgaged ReseArch coNnecting Community with higher Education. Samen met 4 andere Europese hogeronderwijsinstellingen uit Portugal (Instituto Universitário da Maia), Finland (Lahti University of Applied Sciences), Nederland (Wageningen University) en Litouwen (Vilnius College of Technologies and Design) willen ze de sociale verantwoordelijkheid van studenten en docenten verhogen via maatschappelijk gebaseerd onderzoek i.s.m. non-profitorganisaties.

ENtRANCE stelt een flexibele, multidisciplinaire benadering voor die studenten en docenten betrekt in onderzoeksprojecten met non-profitorganisaties, bijvoorbeeld via Wetenschapswinkels. Zo zal het project een training ontwikkelen voor docenten en zullen er pilootprojecten lopen in elk land die studenten, docenten/onderzoekers en organisaties laat samenwerken in multidisciplinaire teams om zo onderzoeksvragen te beantwoorden van organisaties. Het project begint met een grootschalige behoefteanalyse bij organisaties en een impactstudie van Wetenschapswinkelonderzoek, wat de basis zal vormen voor de rest van het project. ENtRANCE is gecofinancierd door het Erasmus+ programma van de Europese Unie. Meer informatie vind je op www.entrance-project.eu.

EnRRICH: Responsible Research & Innovation (RRI) in hogeronderwijscurricula

EnRRICH staat voor voor “Enhancing Responsible Research and Innovation through Curricula in Higher Education”. Van juli 2015 tot maart 2018 heeft het project maatschappijgebaseerd onderzoek verankerd in curricula van het hoger onderwijs en zo maatschappelijk verantwoord onderzoek en innovatie, kortweg RRI, ingeburgerd bij studenten, docenten en onderzoekers aan Europese hogescholen en universiteiten.

Het Expertisecentrum Wetenschapscommunicatie Brussel coördineerde dit project met dertien Europese partners (11 hogeronderwijsinstellingen, een vzw en een onderzoeksinstelling) dat gesubsidieerd werd door de Europese Commissie in het Science With And For Society-programma van Horizon2020. Meer informatie vind je op www.enrrich.eu.

 

Wetenschapswinkel Brussel: helpt studenten een maatschappelijk eindwerk te maken met en voor non-profitorganisaties

 

Een mooi voorbeeld van RRI in curricula is de Brusselse Wetenschapswinkel, die onderzoeksvragen van non-profitorganisaties linkt met eindwerken van studenten. Op deze manier leren studenten niet enkel het werkveld en de daarbijhorende problemen kennen, maar komen ze ook in aanraking met maatschappelijk verantwoord wetenschappelijk onderzoek. Want de studenten van vandaag, zijn de onderzoekers van morgen! Heb je interesse in de Brusselse Wetenschapswinkel? Meer info vind je op www.vub.ac.be/wetenschapswinkel.

Literatuur

Hieronder vind je een greep uit de CSL-literatuur, maar we bieden veel meer aan op onze Canvas-UNIVER.CITY-Leeromgeving. VUB-docenten, onderwijsassistenten en opleidingsverantwoordelijken met interesse in Service Learning kunnen contact opnemen en eventueel toegang krijgen tot Canvas.

Downloadbare artikels

Furco, A. (1996). ServiceLearning: A Balanced Approach to Experiential EducationExpanding Boundaries: Service and Learning. Washington DC: Corporation for National Service, 2‐6.

Gallini, S.M., & Moely, B.E. (2003). Service-learning and engagement, academic challenge, and retention. Michigan Journal of Community Service Learning, 10(1), 5-14.

Hartman, E. (2013). No values, no democracy: The essential partisanship of a civic engagement movementMichigan Journal of Community Service Learning, 19(2), 58-71 

Howe, C.W, Coleman, K. Hamshaw, K., Westdijk, K. (2014). Student Development and Service-Learning: A Three-Phased Model for Course Design. International Journal of Research on Service-Learning and Community Engagement. 2 (1), 44-62

Lin, P.L. (2011). Service-learning in Higher Education: National and International Connections, Indiana: University of Indianapolis Press

Morton, K. (1995). The irony of service: Charity, Project and Social Change in Service-Learning. Michigan Journal of Community Service Learning, 2, 19-32.

Sandy, M., Holland, B.A. (2006). Different Worlds and Common Ground: Community Partner Perspectives on Campus-Community PartnershipsMichigan Journal of Community Service Learning. 13 (1): 30–43.

Saltmarsh, J. (1996). Education for critical Citizenship: John Dewey’s Contribution to the Pedagogy of Community Service Learning. Michigan Journal of Community Service Learning, vol. 3, 13-21.

Seider, S.C., Gillmor, S. & Rabinowicz, S. (2012). The Impact of Community Service Learning Upon the Expected Political Voice of Participating College Students. Journal of Adolescent Research, 27(1), 44-77

Simonet, D. (2008). Service-learning and academic success: The links to retention research. Minnesota Campus Compact

Simons, L. & Cleary, B. (2006). The Influence of Service Learning on Students‘ Personal and Social DevelopmentCollege Teaching 54:4, pp. 307-319

Vernon, A., Ward, K. (1999). Campus and Community Partnerships: Assessing Impacts and Strengthening ConnectionsMichigan Journal of Community Service Learning. 6 (1).

Vogelgesang, L.J. & Astin, A.W. (2000). Comparing the effects of community service and  service-learning. Michigan Journal of Community Service Learning, v7 p25-34

Boeken 

Bringle, R.G., Phillips, M.A., Hudson, M. (2004). The measure of service learning: research scales to assess student experiencesWashington (D.C.) : American Psychological Association. te verkrijgen in VUB bibliotheek

Cress, C. M., Collier, P. & Reitenauer, V. (2005). Learning through serving: A student guidebook for service-learning across the disciplines. Virginia: Stylus Publishing.

Dolgon,  C., Mitchell, T.D., Eatman, T.K. (2017). The Cambridge handbook of service learning and community engagement. Cambridge: Cambridge University Press. te verkrijgen als e-boek in VUB bibliotheek

Jacoby, B. (2015). Servicelearning essentialsQuestionsanswersand lessons learnedSan Francisco, CA: Jossey-Bass.  

Wilczenski, F.L.,  Coomey, S.M. (2007). A Practical Guide to Service Learning : Strategies for Positive Development in SchoolsBoston, MA: Springer Science+Business Media. te verkrijgen als e-boek in VUB bibliotheek

Stevens, C.A. (2008). Service learning for health, physical education and recreation: a step-by-step guide.  Leeds: Human Kinetics. te verkrijgen in VUB bibliotheek

 

Websites

Het service-learning-team van de KUL maakte een handig overzicht van online informatie en hulpbronnen in verband met Community Service. Je vindt het hier:  https://www.kuleuven.be/onderwijs/sl/documentatie

CSL-website UGent

https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/diversiteit-en-gender/community-service-learning

CSL-website KULeuven

https://www.kuleuven.be/onderwijs/sl/

Dit overzicht wordt verder aangevuld.