Hieronder worden een aantal leer- en ontwerpprincipes naar voor geschoven, die als leidraad kunnen dienen voor kwaliteitsvol ontwerp en betekenisvolle realisatie van MBO. Met deze principes willen we zowel de pedagogische specificiteiten en aandachtspunten typisch voor MBO als de VUB-eigen invulling ervan tot uiting brengen. Maatschappijbetrokken onderwijs biedt immers concrete kansen om de onderwijspijlers van de VUB te realiseren. Maar omgekeerd vragen de VUB-eigen mens-, maatschappij- en onderwijsvisie ook een aantal specifieke aandachtspunten en accenten.

De voorgestelde ontwerpprincipes zijn onderling met elkaar verweven. Rode draad doorheen de principes is het concept van het ‘genetwerkte curriculum’ (Fung, 2017): onderwijs op het kruisingsvlak tussen disciplines, onderzoek en onderwijs, theorie en praktijk, levenslange en levensbrede vorming, de universiteit en de brede samenleving, lokale en globale dynamieken.

Een uitgebreide beschrijving van deze ontwerpprincipes en meer concrete aanwijzingen en instrumenten voor het ontwerpen van MBO-vakken en programma’s zijn terug te vinden in onze TOOLKIT.