Author: Catherine Morel

UNIVER.CITY is part of weKONEKT.brussels

Wetenschapswinkel

To find partners or research topics for your CERL project, you can search the Science Shop database.

Zoek je partners of onderzoekstopics voor jouw CERL-project? Neem dan eens een kijkje in de databank van de Wetenschapswinkel.

About CERL & UNIVER.CITY – 1

About CERL & UNIVER.CITY – 2