Richting een nieuw gebruik van stedelijke ruimte

Hoe ziet jouw gedroomde werkplek eruit?
Onder welke omstandigheden zou je met andere mensen samen kunnen wonen en werken?
Hecht je veel belang aan licht? Groene ruimte? Stilte? Privacy?

Hoe kan de wooncrisis in Brussel effectief aangepakt worden?
Hoe kan ruimte in onze dense hoofdstad collectief ontworpen, gebruikt en verzorgd worden?
Hoe kunnen grassroots-initiatieven verduurzaamd worden zodat bewoners en gebruikers van stedelijke ruimte niet in permanente onzekerheid leven en werken?

Aan prikkelende vragen geen gebrek tijdens de allereerste workshop van PERMANENT op donderdagavond 28 januari. Permanent is een praktijkonderzoek dat anti-speculatieve ontwikkelingsmodellen uit de commons- en coöperatieve economie onderzoekt om een permanent betaalbare infrastructuur in Brussel te ontwikkelen voor kunstenaarsateliers, woningen, educatieve- en gemeenschapsruimtes. Samen met diverse kunstenaars, geëngageerde studenten, praktijkgerichte onderzoekers, nieuwe en oude Brusselaars … werd luidop gedroomd over hoe zo’n gedeelde ruimte in de stad er zou kunnen uitzien. De VUB community was vertegenwoordigd door medewerkers van weKONEKT.brussels, UNIVER.CITY, Cosmopolis en Brussels Centre for Urban Studies.

The Urban Engaged University put into practice!

Geprikkeld? https://www.permanentbrussels.org/nl/about

Volgende afspraak op vrijdagavond 19 februari ‘21!