Dit academiejaar krijgt het UNIVER.CITY-team versterking van stagiair Brecht Van der Schueren, die na een master geschiedenis en lerarenopleiding aan de UGent Urban Studies studeert aan de VUB. Tijdens zijn stage zal Brecht als lid van het UNIVER.CITY-team stakeholders bevragen en op basis daarvan VUB als academische instelling dichter bij/in Brussel trachten te brengen.

Het uiteindelijke doel van zo’n ‘outside – in’-benadering is de rollen omdraaien: de stedelijke actoren krijgen meer ruimte om aan agenda-setting te doen, de universitaire medewerkers proberen in eerste instantie te luisteren. Vervolgens kan worden nagedacht hoe de universiteit (als heterogeen instituut) actief kan inspelen op de noden van deze Brusselse omgeving, door een hybride vorm van maatschappijbetrokken onderzoek & onderwijs (CERL).  

“Het Brusselse stedelijke weefsel is rijk en divers, maar blijft al te vaak onbekend voor ‘de academische bubbel’. Om dit te counteren zal ik contact leggen met verschillende stedelijke actoren en in kaart brengen wat zij willen realiseren, welke hindernissen ze ervaren, waar ze samen van dromen …”

Brecht Van der Schueren

Urban Studies-student & UNIVER.CITY-stagiair