Vorige week donderdag, 10 september, was het zover! Bijna 100 geïnteresseerden verzamelden zich in de virtuele conferentiezaal om meer te leren en uit te wisselen over de mogelijkheden en uitdagingen van online Service Learning (klik hier voor de opname). Tijdens de introductie werd meegegeven dat de website van het Vlaams Service Learning-Netwerk heel binnenkort online komt – dus houd het in de gaten! – en werd ook de Europese Associatie nog eens onder de aandacht gebracht.

Dan was het woord aan Nadine Blignaut-van Westrhenen, Lotte van der Haar & Babette Berrocal Vargas-van den Brink. Zij werken aan de Universiteit Utrecht voor het Centre for Global Challenges. Ze bogen zich over de vraag Is digitalisatie in Service Learning onontkoombaar? Die werd beantwoord door de analyse van drie verschillende scenario’s, waarbij service learning respectievelijk in de traditionele, blended of volledig online/digitale context aan bod kwam. Telkens werden voor- en nadelen besproken, belangrijke kernvragen aangehaald en nuttige literatuur en denkkaders aangereikt.

Tools en competenties van belang bij extreem digitale vormen van Service-Learning, toegelicht door UU-docent/-onderzoekster Nadine Blignaut-van Westrhenen.

Die theorie werd in het tweede luik van de sessie mooi aangevuld door 4 praktijkvoorbeelden van online service learning. Onze eigen UNIVER.CITI’zen Jo Tondeur (VUB) vertelde over het vak ‘Onderwijsinnovatie en technologie’ en besprak aan de hand van studentenbevragingen de verschillende spanningsvelden die komen kijken bij blended (maatschappijbetrokken) onderwijs. Daarna was het de beurt aan Petra Steenhout, lector Onderwijskunde aan de HoGent, die toelichtte hoe hun CSL-werking de voorbije maanden online was gegaan. Nicolas Standaert en Sara Vantournhout (KULeuven) gaven daarop een uiteenzetting over het alternatieve traject dat zij hadden voorzien voor de studenten Sinologie, die normaal gezien ter plekke in China aan service learning doen. Het alternatieve traject hield in dat de studenten 5 digitale activiteitenbundels over China ontwikkelden voor buurtcentra en speelpleinwerkingen. Ten slotte deed Elisabeth De Schauwer (UGent) haar verhaal over het interfacultaire keuzevak ‘Coaching & Diversiteit’, dat uitgaat van coaching van nieuwe studenten door ouderejaarsstudenten. De uitleg over hun switch naar een digitaal leerpad met twee parellel uitgewerkte modules wist de luisteraars zeker te boeien!

Spanningsvelden in blended vormen van CERL, toegelicht door VUB-docent/-onderzoeker Jo Tondeur

In de tijd die nog restte voor uitwisseling en discussie kwam de vraag aan bod hoe we vanuit hoger onderwijsinstellingen ook technologische en digitale ondersteuning zouden kunnen bieden aan de organisaties waarmee we samenwerken. Ook het matchen van individuele competenties en collectieve leeruitkomsten met de digitale context werd onder de loep genomen. Daarnaast bleek dat er een gedeelde bezorgdheid bestond over het creëren van wederzijds vertrouwen bij online service learning, en over de bescherming van data en het respecteren van de privacywetgeving wanneer service learning online plaatsvindt.

Het was dus zeker een geslaagde sessie die veel food for thought heeft aangereikt. De volledig opname is hier beschikbaar. Tot slot nog even meegeven dat het Vlaams Netwerk een vervolg-editie voorbereid in het voorjaar. Nog een beetje COVID-dik kijken waar, wanneer en hoe die zal worden georganiseerd. Meer info hierover volgt.