De sociale impact van looptrainingen, seksuele opvoedingstips, online-intimidatie en eenzaamheid bij studenten: de nieuwe lichting VUB-Wetenschapswinkelonderzoeken van 2020 is uiterst gevarieerd. Maatschappelijke relevantie blijft de belangrijkste voorwaarde, aangezien al deze onderwerpen onderzocht werden door studenten en promotoren op initiatief van en in samenwerking met Vlaamse non-profitorganisaties.

Een van die organisaties is Les Gazelles de Bruxelles, zij willen via joggen mensen in armoede versterken op persoonlijk en sociaal vlak. Agogiekstudente Linde Maes onderzocht de impact van looptrainingen bij de vzw op het sociale leven van vluchtelingen en mensen zonder wettig verblijf. Daarnaast interviewde studente Gender & Diversiteit Gaëlle Mortier op vraag van de Vrouwenraad twaalf vrouwen uit verschillende publieke domeinen over cybergeweld en ging psychologiestudente Céline Leenen bij ouders het nut na van de tips in seksuele opvoeding die Sensoa aanbiedt.

Veel organisaties bij de Wetenschapswinkel hebben jongeren als doelgroep. Zo interviewde agogiekstudente Leni Bekaert op vraag van De Ambrassade 19 nieuwkomers tussen 12 en 18 jaar over hun informatienoden. Ook Anna Vansteenkiste focuste op jongeren, zij onderzocht op vraag van JES vzw de (toekomst)perspectieven en beroeps-toekomst van Brusselse NEET-jongeren (Neither in employment nor in education or training) die een beroep hebben gedaan op JES-arbeidsbegeleiding. Louise Poffé interviewde dan weer kinderen, leerkrachten, ouders en begeleiders over de buitenschoolse onderwijsondersteuning aan kwetsbare kinderen van Ladder’op vzw.

Enkele studenten maakten een onderzoek op vraag van de VUB zelf. Agogiekstudent Ewoud De Middeleir ging samen met het Studie-BegeleidingsCentrum na hoe studenten met een functiebeperking de VUB-ondersteuning ervaren (of missen). VUB-Infopunt onderzocht samen met psychologiestudente Lima Van den Steen eenzaamheid bij VUB-studenten.

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) was ook dit jaar een populaire onderzoekspartner. Agogiekstudente Celien Goyvaerts ging de verwachtingen van pleinverantwoordelijken naar hun animatoren op gemeentelijke vakantie-speelpleinen na, terwijl Danique Pelegrin onderzocht of het functieprofiel voor speelpleinverantwoordelijken nog accuraat is. Studente Gender & Diversiteit Emma Crepeele spitste zich toe op de basisbegeleidershouding van animatoren voor toegankelijkere speelpleinwerkingen.

Bovenstaande en vele andere volledige Wetenschapswinkelonderzoeken vind je op de recent vernieuwde Wetenschapswinkelwebsite.