Van oudsher hebben universiteiten invloed op hun directe omgeving. Onderwijs en onderzoek spelen immers een sleutelrol in het bevorderen van zowel welvaart als welzijn. De verwachting dat de universiteit bijdraagt aan sociale en economische vooruitgang, werd bekend als haar ‘derde pijler’. In praktijk bleef de aandacht hierbij voornamelijk gericht op haar economische rol en invloed. Het belang van de universiteit bij het versterken van democratische waarden, maatschappelijke betrokkenheid, de integratie van minderheidsgroepen, het bijdragen aan culturele ontwikkeling, informeren van overheidsbeleid en aanpakken van sociale uitdagingen bleef veelal onderbelicht. Ten gevolge van de planetaire uitdagingen waar we voor staan, wordt de bredere maatschappelijke rol van het hoger onderwijs vandaag wel naar voor geschoven als beleidsprioriteit. Hoe die rol moet worden ingevuld, is vaak nog onderwerp van reflectie. De shortlist hieronder van activiteiten die deze zomer plaatsvonden / plaats zullen vinden, getuigt van een hernieuwde belangstelling.

Zo was er de derde Europese Service-Learning conferentie gehost door het SLIHE-consortium, die plaatsvond van 13 tot 15 juli. De driedaagse ontving meer dan 230 deelnemers van over de hele wereld. Deelnemers konden actief deelnemen aan paneldiscussies, presentaties en workshops onder leiding van vooraanstaande in ‘derde pijler’ experts van universiteiten in Europa, Latijns-Amerika, de Verenigde Staten en Afrika. De conferentie bood ruimte voor ervaringsdeling en netwerking. Opnames van de key notes zijn beschikbaar via www.slihe.eu.

Op 15 juli publiceerde NESET (Network of Experts working on the Social dimension of Education and Training) haar nieuwste rapport “Community engagement in higher education: trends, practices and policies”, opgesteld door netwerklid Thomas Farnell. Het rapport stelt dat universiteiten een cruciale rol spelen bij het tegemoetkomen aan maatschappelijke behoeften, en hun maatschappelijke  impact op lokaal, nationaal en internationaal niveau kunnen vergroten door actief in te zetten op samenwerking met lokale gemeenschappen. De argumenten en voorbeelden kunnen inspirerend zijn voor iedereen met interesse in CERL. Je kunt het rapport hier downloaden.

Op 26, 27 en 28 augustus is Buenos Aires de ontmoetingsplaats voor ‘s werelds meest gerenommeerde specialisten in maatschappijbetrokken onderwijs. Tijdens de 23º Internationale Service-Learning Conferentie worden diverse online conferenties, workshops en discussies aangeboden via de CLAYSS-website. De activiteiten zijn gratis toegankelijk voor alle geïnteresseerden, mits voorafgaande registratie. Ze bieden ruimte voor reflectie en willen internationale uitwisseling bevorderen. Meer informatie en registratie: seminario.clayss.org

Met UNIVER.CITY schuiven we graag aan bij deze beweging. We laten ons graag inspireren door de ervaring en expertise die internationaal aanwezig is om ook de VUB als een geëngageerde universiteit op de kaart te houden. We kijken dan ook heel erg uit naar de opstart van ons derde leertraject binnenkort. Meer informatie hierover volgt gauw.

Tekst: Linde Moriau

Foto bovenaan: mauro mora on Unsplash