UNIVER.CITY is trots op onze piloot Nikolay Dentchev. Samen met verschillende organisaties en bedrijven schreef deze houder van de Leerstoel Social Entrepreneurship een opiniestuk in De Tijd.

Daarin bepleiten de auteurs dat de overheid een kader moet creëren waarin het financieren van investeringen met een positieve impact op milieu en maatschappij bevorderd wordt. We like!

Lees de opinie op de website van De Tijd of op VUB Today.

Lees meer over de verwezenlijkingen en activiteiten van de Chair of Social Entrepreneurship hier en hier.