Één-en-zestig (61!) applicaties stroomden binnen naar aanleiding van de eerste CIRCLET-oproep, waaronder ook tien vanuit de VUB. Wat een veelbelovende start voor een nieuw CERL-traject.

Interesse komt van jong en oud, docenten/onderzoekers met meer of minder ervaring in maatschappijbetrokken onderwijs en/of onderzoek, uit heel diverse disciplines … allemaal op de één of andere manier geïnteresseerd in het doelgericht (her)ontwerp van een bestaand project.

Fijn dat de CERL-gemeenschap aan de VUB zich uitbreidt.

We maken heel binnenkort bekend wie er zoal meestapt in dit avontuur!