Redelijk Eigenzinnig, dat is one of a kind. Het interdisciplinaire keuzevak ging dit jaar haar vijfde editie in. In vier lezingen en aanvullende workshops, sitebezoeken, debatsessies en getuigenissen werd het jaarthema – de klimaatuitdaging – vanuit diverse invalshoeken belicht.

Acht multidisciplinaire studententeams werkten samen met diverse Brusselse partnerorganisaties aan een concreet eindproduct. Ondanks de COVID-19-uitdagingen zetten zij ook dit jaar waardevolle projecten neer:

  • Eleanor, Tilde, Nina, Shana en Olivier bedachten een ‘diorama’ waarmee partnerorganisatie BrusselAVenir participatieve ateliers kan opzetten om jongeren te betrekken bij het (her)ontwerp van klimaatrobuuste en kindvriendelijke grootstedelijke ruimten.
  • Alain, Pascale, Raffi en Suzan werkten op vraag van de VUB-Duurzaamheidscel een roadmap uit voor een zero waste campus,
  • Lennard, Mariet, Tjorven, Olivia, François en Laura werkten een heel jaar samen met La Polyclinique de la Culture om tot een gaiagrafie van de Zenne te komen, die de verbondenheid tussen stad/stedeling en natuurlijke waterlopen wil stimuleren,
  • Millan, Pieter, Jakke, Abdelilah en Ellen deden in opdracht van Citizenne en vzw Klimaatzaak onderzoek naar vooroordelen over en aanbevelingen omtrent het meer actief betrekken van mensen met migratieachtergrond bij de klimaatuitdaging,
  • Cassandra, Johan, Lima, Malika, Marianne en Pieter, staken de handen uit de mouwen ter voorbereiding van de jongerenconferentie Peacejam, die dit jaar doorging aan de VUB en ook (o.a.) in het teken stond van de klimaatuitdaging.
  • Zakaria, Robin, Pommelien, Zazie, Walter en Benedicte organiseerden i.s.m. vzw Fairisme en de Brussels Philosophy Meetup een virtueel filosofisch café ter verkenning van de vraag of rechtvaardigheid als maat kan dienen voor duurzame klimaattransitie.
  • Stef, Laure, Lynn, Joshua en Tineke brachten de noden en aanbevelingen van verschillende alternatieve reisorganisaties samen in een duurzaamheidscharter, in samenwerking met Zomer Zonder Vliegen.
  • Roos, Eline, Yano, Mauri, Joanna en Arturo werkten een toolkit uit om jongeren warm te maken verantwoordelijkheid op te nemen voor het klimaat op vraag van vzw Humanistische Jongeren.

Stuk voor stuk relevante en innovatieve eindproducten – met pluimen van de jury en de betrokken partnerorganisaties. Ga gerust grasduinen op onze blogpagina (http://blog.redelijkeigenzinnig.be) voor meer van dat alles, terwijl het onderwijsteam enthousiast voorbereidt aan een volgende editie!