Een geslaagde slotsessie voor de UNIVER.CITY’zens van dit academiejaar !

Linde, Floor, Julie en nieuw aangesloten collega Minne van team UNIVER.CITY sloegen de laatste weken de handen in elkaar om samen nieuwe vormen van interactie en kennisdeling te verkennen. Uiteraard miste onze community het echte leven, maar de blended aanpak en de mooie energie in verbondenheid die we van elkaar gewoon zijn, maakte van inspiratiesessie 4 opnieuw een nuttige en zinvolle editie.

Naast het feit dat we de sessie konden starten met het goede nieuws van de herverkiezing van onze Rector Caroline Pauwels (hoera!), stonden er 6 mei belangrijke Community Engaged Research and Learning-items op de agenda:

Hoe formuleer je krachtige CERL-leerdoelen ? 

Hoe evalueer en vier je de opbrengsten van Community Engaged Resarch & Learning ?

Hoe stippel je een doelgericht verbeterparcours uit voor je CERL-strategie ?

Om op deze vragen te antwoorden, kregen onze UNIVER.CITY’zens op voorhand de tijd om vanuit hun eigen praktijk hierover te reflecteren aan de hand van kennisclips en materialen op CANVAS. De clips kan je hier bekijken:

Link naar clip 1: CERL goals

Link naar clip 2: Assessment in CERL

Link naar clip 3: Celebrating CERL

Link naar clip 4: Sustaining CERL

Hoe formuleer je krachtige CERL-leerdoelen ? 

Aan de hand van onze 9 CERL-design principles kon iedereen voor zichzelf evalueren hoe belangrijk de verschillende parameters voor ons vak zijn.  We kregen een globaal zicht op de beleving van anderen. Op die manier stuurden we onze reflectie bij om ze te kunnen vertalen naar een krachtige 360 graden CERL-evaluatie.

Hoe evalueer en vier je de obrengsten van Community Engaged Resarch & Learning ?

Als docent is het soms moeilijk kiezen tussen de verschillende evaluatiemethodologiën. Daarom bekeken we hoe onze CERL-collega’s dit aanpakken binnen hun vak en hoe ze CERL ook vieren !

Hoe stippel je een doelgericht verbeterparcours uit voor je CERL-strategie ?

Community Engaged Research and Learning is voor veel docenten een work in progress dat zichzelf met de tijd bijstuurt om meer impact te creëren. Dankzij de leergemeenschap kan dat gebeuren op een actieve en participatieve manier. Uiteraard zijn we kritisch over onze praktijk en zochten we samen naar manieren om onze kaders te verbeteren in het voordeel van onze studenten.

Tijdens de livesessie werd elk item extra toegelicht en aangevuld met praktijkvoorbeelden. Dit dankzij de interventies van Julie Debrauwere (kwaliteitszorgmedewerkster Departement Onderwijs & Studentenzaken), Catherine Morel (Social Impact adviseur R&D) en Inge Bogaert (onderwijsondersteuner MILO). Nogmaals hartelijk dank voor jullie bijdrage!

Nieuwe tijden vragen om nieuwe praktijken, maar ook beproede methodes komen van pas. Daarom riepen we tot slot ook nog de spreekstok opnieuw het leven in. Wie op zoek was naar een manier om via Teams interacties te reguleren: dit is een leuk idee!

De collega’s gaven de stok (virtueel) aan elkaar door en wisselden uitvoerig over de verschillende standpunten uit:

  • Hoe anders is CERL?
  • Hoeveel CERL-leerdoelen mag je nu net formuleren in een OO-fiche?
  • Hangt het aantal leerdoelen samen met het aantal ECTS van je vak?
  • Moeten CERL-leerdoelen gelinkt worden aan reguliere doelen of mogen ze gecombineerd worden?

 

  • Hoe kunnen institutionele doelen en voordelen van partnerschappen onze leerdoelen inspireren?
  • Hoe werk je aan een coherente evaluatiestrategie?
  • Welke alternatieven voorzie je om je CERL-project te vieren nu met de Coronacrisis?
  • Hoe meet je de impact van je CERL-project?
  • Wat met postcasts? Videos? Webinars?
  • En wat met examens volgens ons VUB-compendium?

Heb je ook interesse in deze zaken? Neem dan binnenkort een kijkje op onze CANVAS. Daar stellen we onze UNIVER.CITY-instrumenten zo snel mogelijk voor jullie beschikbaar.