In maart, vlak voordat de coronamaatregelen van kracht werden, kon Univer.Citizen An-Sofie Vanhouche een opleiding volgen binnen het befaamde Inside-Out Prison Exchange Program van de Temple University in Philadelphia. Dit project werd in 1997 in het leven geroepen om de uitwisseling tussen gevangenissen en universiteiten te ondersteunen. Het basisprincipe: de universiteit biedt haar interactieve lessen aan in de gevangenis, zodat ‘inside’ en ‘outside’ studenten deze leermomenten samen vorm geven. De uitwisseling van kennis en het enthousiasme om te leren staan hierbij centraal. Een zeer interessante vorm van community engaged learning dus, waarin docenten binnen dit programma (verder) getraind worden.

Ook de training creëert deze inside-out ervaring. Die training bestaat uit vier dagen buiten de gevangenis, waarbij de deelnemers een interactief traject uitwerken op basis van aangereikte informatie en oefeningen. Daarna volgen drie dagen in de gevangenis, waar de deelnemers samen met een groep inside studenten dat traject effectief doorlopen en feedback krijgen. Op die manier, zegt An-Sofie, creëer je een context, waarbij je voortdurend wordt uitgedaagd om de gevangeniscontext op een creatieve manier mee te nemen in je werk. De begeleiding van dit proces gebeurt dus niet alleen door docenten van de universiteit, maar ook door voormalig inside studenten die het traject al eerder doorliepen en nu optreden als experts, als ervaringsdeskundigen. “Die mix vond ik een van de creatieve aspecten aan de opleiding,” klinkt het bij An-Sofie. “Je leert van de oud-studenten zelf hoe je je lessen het beste kunt vormgeven.”

De begeleiders van het deze inside-out training vallen terug op de enorme expertise die ze in al die jaren hebben opgebouwd. “Die technieken zijn bovendien ook nuttig los van de context van prison learning,” zegt An-Sofie. “Hoe je verschillende groepen laat samenwerken, hoe je vertrouwen creëert, hoe je emotie inzet in je lessen … dat zijn allemaal zaken die interessant zijn voor iedereen die met CERL bezig is.”

Nu ze terug in België is, hoopt An-Sofie deze opleiding onder andere te kunnen inzetten om hier het bestaande ‘samen leren in detentie’ vak verder uit te rollen. Daar komt vaak heel wat bij kijken, er zijn veel gevoeligheden om rekening mee te houden. Het programma gaf daarvoor enkele belangrijke principes en tips mee. “Zij reiken een heel gebalanceerde manier aan om een dergelijk programma op een positieve manier te kunnen ontwikkelen,” zegt ze.

Team Univer.City wenst haar daarbij heel veel succes.