Vandaag vierden de ULB en de VUB 10 jaar Tandem-samenwerking. Ook dit event moest noodgedwongen via Teams plaatsvinden. Studenten en taaldocenten van beide universiteiten hadden elkaar zeker liever in het echt ontmoet, en van de lentepracht op de campus genoten. Maar de online reünie zorgde zeker en vast voor de warme energie die Tandem’ers gewoon zijn.

Het ULB-VUB TANDEM-project is een maatschappijbetrokken onderwijsproject dat als doel heeft ULB- en VUB-studenten zinvol te verbinden om elkaars moedertaal, kritische reflectie en visie op de wereld uit te wisselen.

Het project verbindt jaarlijks zo’n 1000 studenten met elkaar in het kader van taalvakken en heeft als doel de ontmoeting en interactie tussen ULB- en VUB-studenten op en buiten de campus te vergemakkelijken en aan te moedigen. Bovendien voorziet het project een uitdagende leerlijn waar taalcoaching, kritische reflectie en maatschappijbetrokkenheid centraal staan in de geest van ervaringsgericht onderwijs.

Met dit project willen taaldocenten van de ULB en de VUB de meertaligheid van studenten zowel als taalondersteuning extra bevorderen en ondersteunen. Meer dan ooit zien wij onze studenten als een gezamenlijke leergemeenschap die op co-creatieve manier van elkaar kan leren op vlak van taal en transversale leerdoelen zoals maatschappelijke kennis, diversiteitscompetenties, verantwoordelijkheid-zin, kritische oordeelsvorming, probleemoplossende vaardigheden en creativiteit.

Wie het project nog niet kent, kan zeker een kijkje nemen op onze website.

Hartelijk dank aan Sabina Gola (ULB) voor de uitnodiging en organisatie van dit super online feestje! Het was opnieuw een plezier de Tandemdynamiek te mogen meemaken!