The future is a foreign country; they do things differently there: een nuttige quote en de inspirerende titel van het nieuwe beleidsplan 2020 waarmee rector Pauwels kandideert voor een tweede ambtstermijn. Nuttig, omdat deze quote er ons aan herinnert dat verandering niet altijd vanzelfsprekend is en inspirerend omdat ook wij blijven voorvoelen dat hoewel het soms in de natuur ligt zaken zo constant mogelijk te houden, het tegelijkertijd cruciaal is verder te durven exploreren en onderzoeken.

Verkennen helpt om van elkaars vreemd (ei)land te komen en te leren. Dat hebben we in onze leergemeenschap goed begrepen en we lazen met plezier de specifieke aandacht voor en groeiende erkenning en waardering van alle VUB CERL-projecten: kleine en grote veranderingen die we als UNIVER.CITY’zens maakten via ons maatschappijbetrokken vak of onderzoek.  Hoera! dus en veel bravo’s voor alle CERL-docenten, -assistenten en -onderzoekers! We zijn fier, vooral op onze studenten en kijken uit naar de verdere stappen die we met de steun van onze beleidsmakers zullen kunnen zetten om van alle kleine veranderingen een grote verandering te maken!

CERL-onderwijs en onderzoek is een resoluut stedelijk én Europees verhaal. We verheugen ons daarom ook vanuit Univer.City enorm op de verkennende samenwerking met de EUTOPIA-partneruniversiteiten.  Dankzij onze geëngageerde nieuwsgierigheid naar en voor elkaar zullen we binnenkort intra- en extra-muros verder aan de slag kunnen met focus op de stedelijke en maatschappelijke uitdagingen van morgen; de perfecte kans om nieuwe perspectieven te zien, te leren uit onze verschillen en samen nog meer ruimte te maken voor duurzame, ambitieuze en impactvolle projecten. Let’s go urban! We are ready for this! 

Tekst: Julie Bertone

Openingsafbeelding: (c) Jean Cosyn, overgenomen van het voorblad van het beleidsplan.

Lees hier meer over de rectorverkiezingen aan de VUB.