Vechtsport als emancipatorisch middel voor Brusselse jongeren, dat is het idee achter een nieuw VUB-project binnen hetzelfde kader als UNIVER.CITY, in het lopende Algemeen Strategisch Plan (ASP2030). Via het BXL Living Vechtlab zullen VUB-onderzoekers en -studenten inzichten krijgen in Brusselse praktijkcontexten en – omgekeerd – zullen zij de verworven kennis ter ondersteuning van bestaande praktijken wetenschappelijk valoriseren.

Het lab biedt een unieke kans om Community Engaged Research and Learning (CERL) te organiseren binnen diverse disciplines, zoals sport- en bewegingswetenschappen, educatiewetenschappen, criminologische wetenschappen … Zo kan de VUB verantwoordelijkheid nemen tegenover de gemeenschap en de verbondenheid met Brussel versterken.

Het project moet er uiteindelijk mee voor zorgen dat jongeren optimaal worden begeleid binnen sociale (vechtsport)praktijken. De maatschappelijk kwetsbare situatie waarin de meeste jongeren zich bevinden, maakt de noodzaak groot om hen op een systematische en effectieve manier te begeleiden. Bestaande trajecten in binnen- en buitenland leren dat actieve betrokkenheid van de jongeren de beste kansen biedt op succesvolle uitkomsten. Daarnaast telt ook de inter- en transdisciplinaire aanpak.

Wordt zeker vervolgd!