We luiden het nieuwe jaar in met een gastblog van Leontien Flussie, CERL-verantwoordelijke bij de vakgroep Educatiewetenschappen aan de VUB en actief Univer.Citizen. Samen met Linde Moriau organiseerde zij op vrijdag 13 december een workshop voor het onderwijzend personeel en de onderzoekers verbonden aan haar vakgroep. 

Hoewel er al expertise en ervaring omtrent gemeenschapsgerichte projecten aanwezig is binnen de opleidingen van de vakgroep (Agogische Wetenschappen, Master in Educational Sciences en Master in Onderwijskunde), willen we verkennen welke CERL-waarde er nu juist schuilt in onze initiatieven. Verder gaan we op zoek naar de aanpassingen die nodig zijn om ons eigen CERL verhaal te kunnen schrijven. Op lange termijn hopen we CERL structureel te verankeren in een leerlijn die door al onze opleidingen heen loopt.

Deze eerste workshop had voornamelijk als doel de stand van zaken in kaart te brengen van de aanwezigheid van CERL binnen onze onderwijsprogramma’s. Als vakgroep zijn we van mening dat CERL als onderwijsstrategie ontzettend veel potentieel in zich draagt, maar zeer divers ingevuld en uitgewerkt kan worden. Daarom moeten er een aantal keuzes worden gemaakt. Door middel van uitwisseling en reflectie probeerden we tijdens de workshop dan ook een gedeelde ambitie en visie op CERL te formuleren.

Zo dachten we na over het DNA van onze opleidingen: wat zijn onze kernwaarden en hoe sluiten deze aan bij de CERL-principes zoals die door Univer.City geformuleerd zijn? Daarna hebben we in twee verschillende groepen onze beginsituatie verkend: welke CERL-actoren, -strategieën, -activiteiten en -partners komen momenteel aan bod binnen ons onderwijsprogramma? Welke missen we nog? Dit alles goten we in een SOAR-kader (strenghts, opportunities, actions, resources). Aan het einde van de workshop brainstormden we over mogelijke leerlijn-ontwerpen.

Achteraf gingen we allemaal met een tevreden gevoel naar huis. De workshop bracht een kritische dialoog teweeg, maakte ruimte voor nieuwe inzichten en liet ons toe diverse toekomstscenario’s samen te verkennen. Begin 2020 staat een tweede sessie gepland, die voornamelijk zal focussen op het gezamenlijk ontwerpen van een CERL-leerlijn. We kijken ernaar uit!

EN

On december 13, Leontien Flussie and Linde Moriau organized a CERL workshop for the Department of Educational Sciences at the VUB. This workshop served to explore the community engaged value of the existing initiatives within the department, and helped to determine which alterations are needed to write the deparment’s own story with CERL. On the longer term, the attendants wish to structurally anchor CERL in the courses by designing a common learning line together.

Tekst / Text: Leontien Flussie