Het Erasmus+-project Socially Engaged Universities organiseerde op dinsdag 10 december een eerste internationale conferentie in Gent. Centraal stond de vraag hoe universiteiten en steden een duurzaam en vruchtbaar partnerschap kunnen uitbouwen rond maatschappelijke vraagstukken. Het team van Univer.City was van de partij, zowel in het publiek als achter het spreekgestoelte!

Niemand minder dan onze eigen Jozefien De Marrée was uitgenodigd om de dag te openen als keynote speaker. Zij vertelde de toehoorders hoe projecten als de Wetenschapswinkel en Univer.City aan de VUB worden ingezet om aan maatschappijbetrokken onderzoek en onderwijs te doen.

Daarna stelde Tim Flügge van de Universiteit van Maagdenburg (één van de projectpartners) de eerste concrete output van het SEU-project voor: een State-of-the-Art Review. Dit document verzamelt, beschrijft en evalueert voorbeelden van community-university-partnerships uit de landen die bij dit project betrokken zijn: naast Duitsland (Maagdenburg) zijn dat België (Gent), Italië (Parma), Nederland (Den Haag) en het Verenigd Koninkrijk (Exeter).

Na de koffiepauze presenteerden de vijf partners elk een of meerdere voorbeelden van community-university-partnerships, waarbij lokale, stedelijke autoriteiten en universiteiten (en soms nog aanvullende partners) samenwerken rond thema’s als cultuur, ecologie, onderwijs enz.

Van links naar rechts: Lindsey Anderson, Katja Rusinovic, Bas Baccarne, Eleonora Ferraresi en Lucy Weber.

In de daarop volgende paneldiscussie gingen de projectpartners, aangevuld door Jozefien De Marrée, in gesprek met elkaar en het publiek. Enkele onderwerpen die aan bod kwamen:

– mogelijke oplossingen voor het creëren van duurzaamheid bij tijdelijke, soms kort lopende projecten

– manieren om het aanmoedigen en belonen van docenten en onderzoekers te implementeren vanuit het beleid

– wat lokale autoriteiten kunnen doen om te helpen: wat wordt er van hen verwacht, wat is er nodig?

– hoe kun je evalueren en impact meten en zo de effectiviteit en meerwaarde van dit soort projecten in kaart brengen?

Na de middag konden de aanwezigen twee breakout sessions kiezen om bij te wonen. Wie daar graag meer over weet, vindt het programma van de conferentie hier.

Het was een vruchtbare en uiterst boeiende dag! Socially Engaged Universities is een project dat we vanuit Univer.City zeker zullen blijven opvolgen. Je kunt er alvast alles over lezen op de website: https://www.seuproject.eu/

EN

On December 10, Univer.City was present at the first International Conference of the Socially Engaged Universities project in Ghent. The focus of the conference was on partnerships between universities and cities in various kinds of CERL projects.