Op dinsdag 26 november kwam in UCSIA in Antwerpen voor de tweede keer het Vlaams CSL-netwerk samen. Medewerkers van verschillende Vlaamse hogescholen en universiteiten bespraken de recente activiteiten en verwezenlijkingen en brainstormden over de toekomst van het netwerk.

Sinds de eerste Vlaamse CSL-workshop in 2016 is er al heel veel verschoven en veranderd in het landschap. Dit jaar was het Vlaamse netwerk betrokken bij de 2e Europese Conferentie over CERL, en de daarmee gepaard gaande oprichting van de European Association for Service-Learning in Higher Education (EASLHE). Lees er hier meer over!

Bij deze werkvergadering blikten de aanwezigen ook vooruit: hoe willen we het netwerk verder uitbouwen, en welke doelstellingen houden we daarbij voor ogen? De groep formuleerde 5 centrale thema’s om op in te zetten:

1) Onderzoek

2) Zichtbaarheid/Promotie

3) Beleid

4) Netwerking

5) Training/ Kennisoverdracht 

Bij een volgende bijeenkomst in Gent, voorjaar 2020, zullen alvast twee van deze thema’s en hun bijhorende doelstelling verder worden uitgewerkt. Ondertussen organiseert het netwerk zich voorlopig als een open en organische groepering, die verder blijft zoeken naar en timmeren aan een gemeenschappelijk verhaal en sterke inhoudelijke pijlers. Tijdens de bijeenkomst in het voorjaar zal ook voorbereid worden aan een vorming en netwerkdag die in september 2020 zal doorgaan, ter opvolging van de succesvolle conferentie begin dit jaar. We zijn uiteraard bijzonder trots dat we hier als VUB actief aan kunnen bijdragen. Wordt vervolgd!

EN

On November 26, the second gathering of the Flemish Service Learning Network took place. Amongst others, the meeting focused on developing concrete goals for the network to aim at in the future. In Spring 2020, a next meeting will be held in Ghent, to continue working on the goals and to prepare a training and networking day for September 2020.