Op 14 november 2019 vond voor het eerst een toekomstatelier plaats over de vraag hoe maatschappijbetrokken onderwijs en academisch talenonderwijs elkaar kunnen versterken. Voor deze gelegenheid kwamen docenten van ACTO (Centrum voor Academisch Talen Onderwijs, VUB), Semper (Centrum Volwassen Onderwijs, VUB), Talk (Taal en Letterkunde) en TTK (Toegepaste Taalkunde, VUB) samen : een match made in heaven, zo bleek. 

Samen reflecteerden ze over de unieke rol die taaldocenten spelen op en buiten de campus. Het was een warme en verbindende ontmoeting waarbij docenten inspiratie vonden om op een interactieve manier met studenten te werken aan communicatieve-, interculturele en diversiteitscompetenties via concrete tools en werkvormen. Ook groepsdynamica, de meer of mindere complexe wereld van sociale identiteiten en relaties werden kritisch onder de loep genomen.

Daarnaast dachten de deelnemers na over de toekomst van talenonderwijs binnen de (super)diverse en meertalige Brusselse context. Linde Moriau (Univer.City) en Julie Bertone (ACTO) namen de groep mee op een immersieve reis naar de toekomst aan de hand van vier scenario’s: 

  • vorming op maat, levenslang en levensbreed
  • gefocust op duurzaamheid & impact
  • beleving & zelfontwikkeling centraal
  • gepersonaliseerd & flexibel als mantra

(Fenna Bouve voorzag de scenario’s van kleurrijke en inspirerende visuals, die je ook hierboven terugvindt.)

De vraag die hierbij centraal stond, was: ‘Wat kunnen we vandaag doen om betere beslissingen te nemen en onwenselijke toekomstscenario’s te vermijden?’

Wie deze bijzondere workshop miste, geen paniek, je kan zeker nog aansluiten bij de volgende sessie !

VERSLAG: JULIE BERTONE

English

On November 14, 2019, teachers from ACTO (Center for Academic Language Education, VUB), Semper (Center for Adult Education, VUB), Talk (Linguistics and Literary Studies) and TTK (Applied Linguistics, VUB) came together for a workshop on the ways community engaged education and academic language education can reinforce each other. A match made in heaven, as it turned out .