NL

Nog meer conferentie-nieuws, deze keer uit Gent! Daar hield de European Society of Crimonology vorige week haar jaarlijkse bijeenkomst.

Kersvers UNIVER.CITIZEN An-Sofie Vanhouche organiseerde een panel rond Prison Education. Binnen deze vorm van onderwijs past ook het CERL-vak “Samen Leren in Detentie” dat An-Sofie dit jaar verder vormgeeft in onze leergemeenschap.

De interesse in het panel was groot, vertelt An-Sofie. “Hoger onderwijs in de gevangenis bestaat al een tijdje, maar vooral onder de vorm van een universitaire docent die les gaat geven in de gevangenis. Het concept waarbij studenten en gedetineerden samen les volgen, is nog relatief nieuw. Het heeft vooral ingang gevonden in Angelsaksische landen, maar nu zie je dat ook criminologen uit andere landen en taalgebieden ermee beginnen en input zoeken.”

In de gevangenis van Beveren geeft An-Sofie al sinds 2017 les aan een gemixte klas van VUB-studenten en gedetineerden. Samen buigen ze zich over de rechten en plichten van gedetineerden, en de vraag hoe zij zich kunnen voorbereiden op hun re-integratie. Die interactie is voor beiden groepen erg belangrijk, en biedt bovendien een grote meerwaarde. “De studenten kunnen de theorie die ze meekregen, toetsen aan de praktijk. Zij stappen letterlijk de context binnen van de thema’s waarmee ze bezig zijn,” zegt An-Sofie. “De gedetineerden op hun beurt voelen zich niet alleen gehoord, maar verwerven ook nieuwe inzichten in het gevangenissysteem waarin ze zijn beland.”

Het besef van die sociale meerwaarde was een belangrijke conclusie van het panel op Eurocrim 2019. Het blijkt voor veel toehoorders de voornaamste drijfveer om ermee aan de slag te gaan. “We merken wel dat de nationale context een niet te onderschatten impact heeft op de uitvoering van het vak in de praktijk,” geeft An-Sofie aan. “Elk land heeft uiteraard een eigen systeem, veel praktische zaken verschillen sterk. Wat bij ons gemakkelijker loopt, is in andere landen minder evident.” Ook die elementen kwamen aan bod tijdens het panel.

En hoe plannen de docenten het vak “Samen Leren in Detentie” verder uit te werken binnen UNIVER.CITY? An-Sofie licht toe: “We hopen enkele moeilijkheden te overwinnen die de voorbije jaren zijn opgedoken, barrières die ons nu nog verhinderen om de samenwerking ten volle te benutten. We willen beide groepen echt op zo veel mogelijk niveaus gelijk krijgen en het wederzijds vertrouwen nog vergroten. Daarvoor zullen we onze educatieve strategie beter proberen af te stemmen op de situatie, door gebruik te maken van interactieve leermethoden en een ‘blended’ leeromgeving.”

Dat belooft! Het UNIVER.CITY-team is alvast erg enthousiast om mee te werken aan dit mooie project.

Wie de studenten en de docenten live aan het woord wil horen, kan deze VRT-reportage bekijken:

EN

Last week, UNIVER.CITIZEN An-Sofie Vanhouche presented the CERL course “Learning Together in Detention” at the annual conference of the European Society of Criminology. She hosted a panel with partners from all over Europe, discussing the huge added social value of this teaching method, as well as the different contextual factors determining the possibilities in each country.