NL

Mogen wij u trots voorstellen: “Sustainability, an Interdisciplinary Approach”. Komend academiejaar kunnen studenten uit verschillende VUB-opleidingen zich inschrijven voor dit nieuwe keuzevak. Niet alleen via lezingen, maar ook met beide voeten in de praktijk, leren ze hoe duurzame verandering realiteit kan worden.

Het vak werd mee vormgegeven en administratief ondersteund door de Univer.City-leergemeenschap, waar docent Waldo Galle deel van uitmaakt.  Er werd al jaarlijks een “Sustainability Bootcamp” aan de VUB georganiseerd, een vierdaags programma met lezingen van duurzaamheidsexperten uit allerlei werkvelden en disciplines. Uit dit bootcamp is nu een volwaardig CERL-vak ontsproten, waarin theorie, praktijk en reflectie samenkomen. Studenten gaan in dialoog met academici én externe partnerorganisaties om zich samen te buigen over actuele vraagstukken rond duurzaamheid. Wij zijn blij dat Univer.City hieraan kon bijdragen!

Klik hier voor het persbericht.

EN

We proudly present: “Sustainability, an Interdisciplinary Approach”. This academic year, bachelor students from various VUB educations can register for this new optional course. Not only through lectures, but also through fieldwork, they learn how sustainable change can become a reality.

The course was built within and administratively supported by the UNIVER.CITY learning community, of which lecturer Waldo Gallo is an active member. The VUB had already been organizing a yearly “Sustainability Bootcamp”, a four-day program with lectures by sustainability experts coming from a wide range of fields and disciplines. Now, a full-fledged CERL course has sprung from this bootcamp, combining theory, practice and reflection. Students engage in a dialogue with academics and external partner organizations to discuss current issues related to sustainability. We are happy UNIVER.CITY has been able to make a contribution!

Click here for the press release (in Dutch).

Waldo Galle in de UNIVER.CITY-leergemeenschap / Waldo Galle in the UNIVER.CITY learning community