Na het eerste academiejaar UNIVER.CITY maken we de balans op en duiken in de projectverhalen van de docenten en studenten. Hoe hebben zij hun deelname aan het CERL-project ervaren? Waarom hebben zij als docent gekozen voor een CERL-vak? Een bloemlezing van de mooiste getuigenissen.

Waarom geef je als docent een CERL-vak?

“We merkten dat studenten te weinig feeling hebben met het werkveld – waar kunnen ze terecht na hun opleiding, welk verschil kunnen ze maken met hun kennis en vaardigheden? Dit proberen we met het CERL-traject te veranderen.”

prof. dr. Inge Derom

Assistant professor en postdoctoraal onderzoeker Sports and Society Research Group

“Universitaire kennis gaat verder dan enkel theorie en via CERL kan je studenten dichter bij de praktijk brengen. Je wakkert hun interesses en bredere wereldvisie aan. Dat geeft je als docent meteen het gevoel dat je niet alleen impact hebt op de theoretische kennis van studenten, maar dat je ook in de maatschappij iets in beweging brengt en zaadjes van betekenisvolle bijdragen mee plant en voedt.”

Tine Desmet

Doctoraatsonderzoekster interdisciplinaire onderzoeksgroep Voicing Youth at Social Risk (VOICE)

“Ik wil graag inclusiever lesgeven, op een gedifferentieerde manier en werken aan de interculturele veerkracht van studenten. Via migratieverhalen leren studenten zich “decentreren”. Ze maken kennis met het cultureel referentiekader van een ander. Ze leren over hun werkelijkheid en over hoe hun bestaansrecht te verwoorden, te legitimeren en te argumenteren. Studenten leren constructief dialogeren en functioneren binnen een heterogene groep. Dat vind ik heel belangrijk.”

Julie Bertone

taaldocente Frans

“Een CERL-vak geeft studenten de mogelijkheid hun kennis te versterken met een real-life ervaring. Hierbij kunnen ze ondersteuning bieden aan wie die steun broodnodig heeft, in ons geval sociale ondernemers. Als docent is het voor mij belangrijk om het potentieel van mijn studenten zo goed mogelijk te ontwikkelen. CERL is een win-win situatie: zowel voor de student als voor de maatschappij. De student draagt zijn steentje bij als toegewijde burger, terwijl de sociale ondernemer duurzaamheidsuitdagingen weet te overbruggen.”

prof. dr. Nikolay Dentchev

professor ondernemerschap en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen