Na het eerste academiejaar UNIVER.CITY maken we de balans op en duiken in de projectverhalen van de docenten en studenten. Hoe hebben zij hun deelname aan het CERL-project ervaren? Hoe heeft de stad Brussel hun projecten geïnspireerd, en omgekeerd: hoe helpen zij via de projecten Brussel een stapje vooruit?

Hoe helpt Brussel jouw CERL-project? Hoe helpt jouw project Brussel vooruit?

“Vooral de diversiteit van de stad inspireert ons project. Het voedt de nood om buiten de lijntjes te denken en om de diversiteit binnen te laten treden op verschillende niveaus. Het inspireert om vanuit verschillende universiteitsvakken te kunnen denken aan en werken met de bredere context, in plaats van enkel bezig te zijn met de klassieke blanke middenklasse. Het laat studenten toe om uit hun comfortzone te treden. Dit dragen ze hopelijk mee in hun verdere loopbaan en toekomst.”

dr. Julia Villanueva O'Driscoll

psycholoog en post-doctoraal onderzoeker Voicing Youth at Social Risk (VOICE)

 “Brussel verandert ons en wij veranderen Brussel. Daar mogen we fier op zijn! Brussels is not a hell-hole, it is a quantum black hole of great intelligence making giant leaps for the future. A l’horizon des évènements: beaucoup de beauté, if you ask me!”

Julie Bertone

Taaldocente Frans

“Het is leuk om te zien hoe de studenten Brussel op een andere manier leren kennen. Zo zei een studente in de afrondsessie dat ze op voorhand wat bang was om naar Molenbeek te gaan, waar zij haar gezin moest begeleiden. Maar bij afloop kon ze er volledig op haar gemak rondlopen en het was ze het gaan zien als een gemeente waar mensen ook gewoon leven en werken.”

Tine Desmet

Doctoraatsonderzoekster interdisciplinaire onderzoeksgroep Voicing Youth at Social Risk (VOICE)

“De aandacht voor Brussel is essentieel. We zetten onze expertise in om Brussel sterker te maken en een antwoord te bieden op grootstedelijke, maatschappelijke uitdagingen. Sport kan gebruikt worden om een sociale meerwaarde te creëren. Vooral binnen een grootstedelijke context gaan steeds vaker stemmen op om sport in te zetten om kansengroepen te bereiken, waarbij men ook tracht doelstellingen te realiseren die het sportieve overstijgen.”

prof. dr. Inge Derom

Assistant professor en postdoctoraal onderzoeker Sports and Society Research Group