UNIVER.CITY wil een duurzaam & universiteitsbreed Community Engaged Research and Learning opleidingsaanbod tot ontwikkeling brengen aan de VUB en lanceerde daarvoor een projectoproep in maart ’18. Er werden acht veelbelovende projecten geselecteerd voor het academiejaar ’18-’19!

Community Engaged Research and Learning (CERL) is ervaringsgericht onderzoek en onderwijs dat de brug slaat tussen academisch leren en maatschappelijk engagement.  Kwaliteitsvolle academische vorming als stimulans voor maatschappelijke betrokkenheid, verantwoordelijkheidszin en persoonlijke groei. Onderwijs dus, dat naadloos aansluit bij de mens-, maatschappij- en onderwijsvisie van de VUB.

UNIVER.CITY wil het voor alle VUB-studenten mogelijk maken om doorheen hun opleiding in aanraking te komen met Engaged Learning.

  • Wil jij als doecnt nagaan op welke manier maatschappelijk engagement kan bijdragen aan academische vorming of op welke manier maatschappelijke partnerschappen duurzaam kunnen worden geïntegreerd in je opleidingsonderdeel?
  • Wil je de maatschappelijke kennis en betrokkenheid van je studenten verhogen, je studenten naast theoretische vorming ook brede maatschappelijke vaardigheden en verantwoordelijkheidszin bijbrengen?
  • Heb je interesse om aan de slag te gaan met Engaged Learning en wil je hiervoor de nodige ondersteuning krijgen?

Hou deze website dan zeker in het oog! Vanaf maart ’19 zal je een projectvoorstel voor het academiejaar ’19 – ’20 kunnen indienen, en tot dan kom je hier allerlei nieuws te weten.

UNIVER.CITY wil bestaande Engaged Learning initiatieven zichtbaar maken en actoren betrokken bij Community Engaged Research and Learning aan de VUB samenbrengen in een leergemeenschap.

  • Ben jij al bezig met Engaged Learning en wil je jouw ervaringen, instrumentarium en/of netwerken delen?
  • Wens je meer uitstraling voor je projectrealisaties?
  • Draag je graag bij aan de verdere visie- en beleidsontwikkeling met betrekking tot Service Learning aan de VUB

Laat het ons hier weten!

UNIVER.CITY is deel van weKONEKT.brussels.